Hyppää sisältöön

Jääturvallisuus

Jääturvallisuus (liikunta, ympäristöoppi)


Turvallisen jäällä liikkumisen edellytys on, että tuntee jään ja jäällä kulke-
miseen liittyvät riskit sekä varustautuu oikein. Hyvästä uimataidosta on
apua jäällä liikkujalle jään pettäessä tai autettaessa jäihin joutunutta. Jään
riittävä kantavuus on ehdoton edellytys turvalliselle liikkumiselle. Jäällä
liikuttaessa tulee aina edetä peräkkäin ja samoja jälkiä. Samalla on tärkeää
säilyttää muutamien metrien turvaväli edellä liikkuvaan.

Kyky toimia kriisitilanteissa parantaa turvallisuutta. Veden varaan joutu-
neen on toimittava ripeästi, mutta harkitusti. Aikaa on vähän, sillä kylmä
vesi kangistaa nopeasti. Jäällä liikkuja on vastuussa myös muiden turval-
lisuudesta. Jokaisen on hyvä kerrata pelastustaitoja ennen jäälle lähtöä
sekä merkitä tekemänsä pilkkiavannot ja uintiavannot havumerkein.

Jaa somessa: