Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Evästeet

Pakollisten evästeiden avulla varmistetaan verkkopalvelun tekninen toimivuus, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin. Verkkosivuilla liikennöidään aina suojatulla yhteydellä (HTTPS).

Sivustolla käytettävät ei-pakolliset evästeet ovat kävijäseurannan evästeitä. Toivomme, että hyväksyt myös ei-pakolliset evästeet, joiden avulla pyritään kehittämään sivustoa.

Kävijäseuranta 

Käytämme kll.fi-verkkopalvelussa Google Analyticsiä mittaamaan verkkopalvelumme käyttöä. Google Analytics asennetaan vain kun käyttäjä sallii kaikki evästeet valitsemalla “Hyväksy evästeet” ponnahdusikkunasta.

Google Analytics

Google Analyticsilla keräämme tietoja siitä, miten verkkopalvelua käytetään. Keräämme tietoa muun muassa sivuston kävijämääristä, sekä kävijöiden käyttämistä selaimista ja päätelaitteista. Näitä tietoja käytämme sivuston sisällön ja teknisten ominaisuuksien kehittämiseen.

Verkkopalvelussa käytössä olevalla Google Analytics -tilillä on käytössä IP-osoitteiden anonymisointi käyttäjien yksityisyyden suojaamiseksi, tietoja ei jaeta Googlen muiden palveluiden käyttöön. Google Analytics -palvelussa tiedot säilytetään Googlen kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti.

Upotetut sisällöt 

Verkkopalvelussamme olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat palveluiden omilta palvelimilta. Kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttö- ja muita ehtoja. 

Muutamille verkkopalvelumme sivuille on upotettu sisältöjä YouTube-palvelusta. Nämä palvelut voivat asettaa sivuillemme evästeitä, kun vierailija lataa kyseisen sivun tai napsauttaa upotetun sisällön toimintopainiketta. Palvelut keräävät evästeiden avulla tietoa myös upotettujen sisältöjen katseluista tilastoihinsa.

Youtube

Verkkopalvelussa on upotettujen YouTube-videoiden osalta käytössä nocookie-ratkaisu, mikä kuitenkin tarkoittaa sitä, että käyttäjätietoa siirtyy YouTube-palveluun kun videota katsotaan.

Evästeasetukset

Jos haluat kieltää evästeiden käytön, voit tehdä sen valitsemalla “Vain pakolliset evästeet” ponnahdusikkunasta. Jos haluat muuttaa tekemääsi päätöstä, se onnistuu täältä:

Muuta evästeasetuksia

Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö

Koululiikuntaliitto KLL r.y.
Rautatieläisenkatu 6A, 00520 Helsinki, Finland
kll@kll.fi, www.kll.fi
Kristiina Jakobsson

Rekisterin nimi

Tapahtumien osallistuja-, tilaus- ja asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös KLL:n uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä. Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältöä voi olla tapahtumasta riippuen, sisältönä voi olla mm. nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, ikä, syntymäaika, pituus, paino, sukupuoli, oppilaan luokkatunnus ja koulu, ruoka-allergiat, majoitus- ja muita tietoja tilatuista palveluista.

Säännön mukaiset tietolähteet

Osallistujan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Lisäksi rekisteritiedot siirretään määritetyille henkilötietojen käsittelijöille mm. laskutusjärjestelmienkäyttöä varten. Sidosryhmillä tarkoitetaan tapahtumien järjestäjiä joita voi olla mm. urheiluseurat, urheiluopistot, koulut tai muu vastaava taho.Koululiikuntaliitto ei luovuta rekistereitään myynti- ja markkinointitarkoituksiin ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tapatumien lähtö- ja tulosluettelot ovat taphtumapaikoilla manuaalisesti tulostettuina ja hävitetään tapahtuman jälkeen. Tulosluettelot säilötään manuaalisesti Suomen urheiluarkoistossa.

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietokantojen tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Tietojen tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.

Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia omien tietojen oikaisemista tai poistamista. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Uutiskirjeen tilaaja voi peruuttaa tilauksensa internetissä www.kll.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Jaa somessa: