Hyppää sisältöön

På svenska

Vattenhjältarna-projektet 2015-

Vattenhjältarna är ett projekt som inspirerar skolelever till att träna på sjölivsfärdigheter mångsidigt under olika årstider. För läraren erbjuder projektet material för undervisning genom aktiviteter inom ramen för olika läroämnen. Föräldrar och mor- och farföräldrar får idéer för hur man kan träna på vattenfärdigheter tillsammans med sina barn.

Det viktigaste målet är att inspirera skolelever till att bekanta sig med vattenmiljön och skaffa sig kunskaper för säkert sjöliv.

Lapset leikkivät vedessä hippaa.

På Vattenhjältarna-evenemang lär man sig vattenfärdigheter

På aktivitetsfyllda Vattenhjältarna-evenemang lär man sig sjölivskunskaper under guidning av kompetenta ledare. Lärarna tar sina klasser till evenemanget under skoldagen och uppmuntrar eleverna. Vattenhjältarna-evenemang för familjer arrangeras även i simhallar. Där sker inlärningen genom glädje, genom att göra och uppleva saker tillsammans.

Vattenhjältarna-handboken stödjer fenomenbaserad inlärning

Vattenhjältarna-handboken ger många slags möjligheter att behandla vattentemat på olika årskurser och i olika läroämnen. Den nya läroplan som trädde i kraft hösten 2016 uppmuntrar till undervisning över traditionella läroämnesgränser samt till en aktivare inlärning.

Med uppgifterna nedan kan ni bekanta er med Vattenhjältarna-evenemanget. Uppgifterna kan göras på lektionen eller som hemuppgifter.  Mera uppgifter hittar du från Vattenhjältarna-handboken. Du kan också pausa lektionen med den roliga Vattenhjältarna X-breik.

Skriv ut Vattenhjältarna ordpussel åt alla och se om ni kan hitta alla ord som handlar om sjölivskunskaper. 

Föräldrarna uppmuntrar och skapar möjligheter

Föräldrarna uppmuntras att åka till simhallen och på sommaren till stranden. Man kan endast lära sig simma i vattnet. Vattenelementet undervisar av sig självt – färdigheterna utvecklas när man leker och rör sig i vattnet. Föräldrarnas uppgift är att inspirera och övervaka för att garantera en säker upplevelse i vattnet.

En vattenhjälte är simkunnig, agerar säkert till sjöss och kan rädda i vatten!

Vattenhjältarna foto Kari Kuukka

Vi är med och skapar Vattenhjältar:

Projektet stöds av Reijo Rautauomas stiftelse och Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Ytterligare information
Mette Lammi, Vattenhjältarna-koordinator, Koululiikuntaliitto
mette.lammi(at)kll.fi, mobil 040 350 2713

Jaa somessa: