Navi
Toimijat / Koululaistapahtuma / Tapahtumapäivänä

Paikalliskoordinaattorin muistilista tapahtumapäiväksi

VALMISTELU

 • Vesisankarit -rantalippujen kasaaminen ja asettaminen rastipisteille ja sisäänkäynnille näkyvyyttä tuomaan.Tähän on hyvä varata aikaa n. 30-60 min.
 • Vesisankarit -toimijaliivien jakaminen toimijoille, jotta oppilaat ja opettajat tunnistavat ohjaajat.
 • infopisteen asettaminen sisäänkäynnille, josta jaetaan diplomit ja käsikirjat.
 • toimijoiden kanssa päivän aikataulun ja sisällön läpikäyminen.

INFOPISTE

 • Luokkien vastaanottaminen infopisteellä. Mikäli tapahtuma järjestetään sekä uimahallissa, että urheiluhallissa, on molemmilla paikoilla hyvä olla omat infopisteet. Toimintaohjeet infopisteelle TÄSTÄ.

TAPAHTUMAN AIKANA

 • Hieman ennen tapahtuman alkua, vastaanota luokat altailla ja ohjaa jokainen luokka aloitusrastille. Kerro opettajille rastien kiertojärjestys.
 • Rastien kiertojärjestyksestä, aikataulusta ja yleisestä järjestyksestä huolehtiminen.
 • Mikäli uimahallissa on merkinantojärjestelmä, sitä on hyvä hyödyntää kun luokkien on aika vaihtaa rastia. Toimijoita on hyvä muistuttaa ennen tapahtuman alkua rastiajasta ja siitä ettei siitä voi joustaa, jotta tapahtuma pysyy aikataulussa!
 • Jokaisen rastipisteen toiminnasta olisi hyvä saada muutama kuva. Muista kysyä ennen valokuvaamista opettajalta mahdollisista kuvauskielloista. 
 • Mahdollisille lehdistön edustajille tapahtuman sisällön esittely.
TURVALLISUUS
 • Opettaja vastaa oman luokkansa järjestyksen pidosta. Opettajaa saa ja pitää tarvittaessa muistuttaa tästä.
 • Uimataidottomille pelastusliivit päälle.
 • Hallissa ei juosta ja noudatetaan uimahallin yleisiä järjestyssääntöjä sekä rastin ohjaajien ohjeita.

HETI TAPAHTUMAN PÄÄTYTTYÄ

 • Rantalippujen purkaminen ja kasaaminen. Pelastusliivien pakkaaminen takaisin kasseihin. Matkahuolto noutaa tavarat tapahtuman jälkeen. 
 • Tarvittaessa toimijoiden auttaminen omien rastipisteidensä purkamisessa.
 • Lyhyt palautekeskustelu toimijoiden kanssa: fiilikset tapahtumasta, mahdolliset jatkosuunnitelmat tapahtuman suhteen ja toimijoiden kiittäminen.
 • Koululiikuntaliitto lähettää toimijoille ja opettajille sähköisen palautekyselyn tapahtuman jälkeen.