Navi
Opettajat / Materiaalit / Tapahtuman tukimateriaali

Vesisankarit-tapahtumapäivän tukimateriaali

Oheisten tehtävien avulla virittäydytte Vesisankarit-tapahtumaan. Toivomme teidän tekevän tehtäviä ennen ja jälkeen tapahtumapäivän. Tehtävän voi toteuttaa oppitunnilla tai antamalla oppilaille pienen kotitehtävän. Lisää tehtävävinkkejä löytyy myös Vesisankarit-käsikirjasta. 

Ennen tapahtumaa


Tapahtuman jälkeen

Keskustelkaa tai kirjoittakaa tarinoita tapahtumasta. Hyödynnä tarvittaessa tukikysymyksiä:

  • Millainen Vesisankarit-tapahtuma oli?
  • Mitä tapahtumassa tehtiin?
  • Mikä oli kivointa/hauskinta? Miksi?
  • Mikä oli vaikeinta/hankalinta? Miksi?
  • Mitä uutta opit tapahtumassa?

Olisi mukava saada oppilaiden kirjoittamia tarinoita meidän järjestäjienkin nähtäväksi. Lähetäthän meille tarinoita, jotka on lupa julkaista myös Vesisankareiden nettisivuilla ja Facebookissa. Kirjoittajan tiedoksi riittää esim. tyttö, 4 lk. ellei nimeään halua julkisuuteen. Tarinat voi lähettää sari.turunen(at)kll.fi. Olemme erittäin kiitollisia kaikista saamistamme tarinoista. 

Koulun oma Vesisankarit-tapahtuma

Hauska tapa harjoitella vesillä liikkumisen taitoja, on järjestää koko koulun yhteinen Vesisankarit-päivä. ”Vesisankarit-tapahtuma oppilaiden näkökulmasta” –pro gradusta saat vinkkejä ja inspiraatiota tapahtuman tueksi. Vesisankareiden Koulun oma tapahtuma -sivustolta löydät ohjeet ja myös Koululiikuntaliitolta saat tarvittarssa tukea tapahtuman toteutukseen. Mikäli haluat toteuttaa Vesisankarit-tapahtuman koulullanne, ole yhetydessä Vesisankarit-koordinaattoriin.

Opetussuunniltema tukee ilmiöpohjaista ja toiminnallista oppimista

Elokuussa 2016 käyttöön otetussa uudessa opetussuunnitelmassa keskiössä ovat uudenlaiset oppimisympäristöt ja aktiivinen oppijuus. Myös laajojen kokonaisuuksien käsitteleminen ilmiökeskeisesti ja perinteiset oppiainerajat ylittäen on tärkeässä roolissa. (OPS 2014.)

Vesisankarit-käsikirja tarjoaa mahdollisuuden käsitellä vesiteemaa riippumatta luokka-asteesta tai oppiaineesta. Käsikirjan toiminnalliset harjoitukset antavat mahdollisuuden nostaa esiin oppilaiden merkityksellisiksi kokemia kysymyksiä sekä luoda tilaisuuksia niiden käsittelyyn ja edistämiseen. Koulun omissa tapahtumissa on mahdollisuus toimia eri-ikäisten oppilaiden muodostamissa ryhmissä ja työskennellä useiden eri aikuisten kanssa erilaisissa oppimisympäristöissä. (OPS 2014, Vesisankarit-käsikirja.)