Navi
Opettajat / Materiaalit / Tapahtuman tukimateriaali

Vesisankarit-tapahtumapäivän tukimateriaali

Oheisten tehtävien avulla virittäydytte Vesisankarit-tapahtumaan. Toivomme teidän tekevän tehtäviä ennen ja jälkeen tapahtumapäivän. Tehtävän voi toteuttaa oppitunnilla tai antamalla oppilaille pienen kotitehtävän. Lisää tehtävävinkkejä löytyy myös Vesisankarit-käsikirjasta. 

Ennen tapahtumaa


Tapahtuman jälkeen

Keskustelkaa tai kirjoittakaa tarinoita tapahtumasta. Hyödynnä tarvittaessa tukikysymyksiä:

  • Millainen Vesisankarit-tapahtuma oli?
  • Mitä tapahtumassa tehtiin?
  • Mikä oli kivointa/hauskinta? Miksi?
  • Mikä oli vaikeinta/hankalinta? Miksi?
  • Mitä uutta opit tapahtumassa?

Olisi mukava saada oppilaiden kirjoittamia tarinoita meidän järjestäjienkin nähtäväksi. Lähetäthän meille tarinoita, jotka on lupa julkaista myös Vesisankareiden nettisivuilla ja facebookissa. Kirjoittajan tiedoksi riittää esim. tyttö, 4 lk. ellei nimeään halua julkisuuteen. Tarinat voi lähettää pauliina.kotiranta(at)kll.fi. Olemme erittäin kiitollisia kaikista saamistamme tarinoista. 

Koulun oma Vesisankarit-tapahtuma

Hauska tapa harjoitella vesillä liikkumisen taitoja, on järjestää koko koulun yhteinen Vesisankarit-päivä. ”Vesisankarit-tapahtuma oppilaiden näkökulmasta” – pro gradusta saat vinkkejä ja inspiraatiota tapahtuman tueksi. Vesisankareiden Koulun oma tapahtuma-sivustolta löydät ohjeet ja myös Koululiikuntaliitolta saat tarvittarssa tukea tapahtuman toteutukseen. Mikäli haluat toteuttaa Vesisankarit-tapahtumaan koulullanne, ole yhetydessä: Pauliina Kotiranta, pauliina.kotiranta(at)kll.fi, p. 044 312 1890. 

Opetussuunniltema tukee ilmiöpohjaista ja toiminnallista oppimista

 Elokuussa 2016 käyttöön otetussa uudessa opetussuunnitelmassa keskiössä ovat uudenlaiset oppimisympäristöt ja aktiivinen oppijuus. Myös laajojen kokonaisuuksien käsitteleminen ilmiökeskeisesti ja perinteiset oppiainerajat ylittäen on tärkeässä roolissa. (OPS 2014.)

Vesisankarit-käsikirja tarjoaa mahdollisuuden käsitellä vesiteemaa riippumatta luokka-asteesta tai oppiaineesta. Käsikirjan toiminnalliset harjoitukset antavat mahdollisuuden nostaa esiin oppilaiden merkityksellisiksi kokemia kysymyksiä sekä luoda tilaisuuksia niiden käsittelyyn ja edistämiseen. Koulun omissa tapahtumissa on mahdollisuus toimia eri-ikäisten oppilaiden muodostamissa ryhmissä ja työskennellä useiden eri aikuisten kanssa erilaisissa oppimisympäristöissä. (OPS 2014, Vesisankarit-käsikirja.)

Vesisankarit-hanke

Koululiikuntaliiton koordinoiman Vesisankarit-hankkeen (2015-2017) tavoitteena on innostaa koululaiset toimimaan vesillä turvallisesti eri vuodenaikoina ja tuoda esille vesiympäristön monimuotoisuus.

Vesisankarit-tapahtumissa ympäri Suomen harjoitellaan toiminnallisesti vesillä liikkumisen taitoja. Rastipisteiden toiminnasta vastaavat paikallisten vesiseurojen ammattitaitoiset ohjaajat.

Vesisankareita ovat tekemässä Koululiikuntaliitto, Sukeltajaliitto, Suomen melonta- ja soutuliitto, Suomen Meripelastusseura, Suomen Punainen Risti, Suomen Purjehdus ja Veneily, Suomen Uimaliitto sekä Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto. Hanketta rahoittaa Reijo Rautauoman säätiö.