Hyppää sisältöön

Vesitaidot

Ennen kouluikää

Ennen kouluikää vanhempien rooli lapsen veteen tottumisessa ja uimaan oppimisessa on merkittävä. On tärkeää touhuta, pelata ja leikkiä vedessä.

Tytöt pärskyttävät innoissaan vettä lötköpötköjen päällä

Kannusta lasta harjoittelemaan ja hankkimaan hyvä uimataito. Käykää yhdessä uimahallissa tai rannalla ja harjoitelkaa taitoja yhdessä.  

Huomioithan, ettei lasta saa koskaan jättää missään tilanteessa valvomatta veden äärellä!

Kouluikäisenä

Koulun merkitys uimataidon oppimisen mahdollistajana on suuri. Uudessa opetussuunnitelmassa 2016 uimataidon oppimiselle on erikseen aukikirjoitettu kriteerit.

Vuosiluokilla 1-2: tutustuttaa uimari vesiliikuntaan ja varmistaa alkeisuimataito

Vuosiluokilla 3-6: opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä.

Koulussa tehtävän uimaopetuksen lisäksi vanhemmat ovat tärkeässä roolissa uimataidon kehittymisessä ennen ja jälkeen vuosittaisen koulujen uimaopetusjakson.

Toivoisimmekin luokanopettajilta rohkeuttaottaa vanhempainiltojen keskustelujen aiheisiin myös koululaisten uimataito.

Jaa somessa: