Navi
Toimijat / Koulun oma tapahtuma

Koulun oma tapahtuma

Tälle sivulle olemme koonneet ohjeet, kuinka toteutat onnistuneen Vesisankarit -tapahtuman koulullenne. Tekstissä olevia sinisiä linkkejä klikkaamalla saat näkyviin lisätietoja.

1. Työryhmän kokoaminen
Valitkaa Vesisankarit -tapahtumatyöryhmä, joka päättää tapahtumapäivän, suunnittelee tapahtuman ja koordinoi tehtäviä muulle henkilökunnalle. 

2. Tapahtuman suunnittelu
Puolet rasteista voivat olla pihalla ja puolet sisätiloissa. Toteutustavassa voidaan käyttää joko aikataulutettua toimintamallia tai messutyylistä toimintamallia. Tapahtuman kesto voi olla yksi päivä tai Vesisankareista voi tehdä koko viikon kestävän teemaviikon.

3. Tilavaraukset
Tehkää tarvittavat tilavaraukset koulun tiloista. Hyödyntäkää kaikkia koulun tiloja esim. käsityöluokkia, liikuntasalia, kerhotiloja tms.

4. Ulkopuolisten toimijoiden kontaktointi
Tapahtuman toteutuksen voitte hoitaa koulun henkilökunnan voimin tai kutsua paikallisia vesiseuroja mukaan tapahtuman toteutukseen. Tarvittaessa myös Koululiikuntaliiton Vesisankarit-koordinaattoriin, joka auttaa paikallisseurojen kontaktoinnissa.

5. Rastipisteet
Rastipisteiden suunnitteluun saatte ohjeita ja vinkkejä Vesisankarit-käsikirjasta ja videomateriaaleistaJos tapahtuman järjestää paikalliset vesiseurat, he suunnittelevat itse rastipisteensä sisällön.

6. Info opettajille ja oppilaille
Lähettäkää info tapahtumasta osallistuville opettajille ja oppilaille. Tiedottakaa myös koulun muuta henkilökuntaa ja vanhempia tapahtumasta.

7. Toimijainfo
Lähettäkää toimijainfo tapahtumaan osallistuville ulkopuoliselle toimijoille kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Toimijainfosta selviää aikataulu rastipisteet ja sisältö, ryhmäjako ja oppilaiden mahdolliset erityistarpeet, sekä toimijaruokailu (jos järjestetty).

8. Ensiapupäivystys ja pelastussuunnitelma
Tarkistakaa ennen tapahtumaa, että koululla on riittävästi ensiaputarvikkeita ja pelastussuunnitelma kunnossa.

9. Ennakkopalaveri
Järjestäkää tarvittaessa ennakkopalaveri koululla ennen tapahtumaa. Myös mahdolliset ulkopuoliset toiminnan järjestäjät (seurojen ohjaajat) kannattaa kutsua paikalle. Palaverissa on hyvä käydä läpi tapahtuman kulku ja aikataulu, rastipisteiden sisällöt, ensiapupisteen sijainti ja muut turvallisuuteen liittyvät asiat.

10. Palautekeskustelu
Tapahtuman jälkeen kannattaa pitää  toimijoiden kesken yhteinen palautekeskustelu, jossa voidaan keskustella siitä, missä onnistuttiin ja mitä on hyvä kehittää seuraavalla kerralla.

Olethan yhteydessä Vesisankarit-koordinaattoriin, kun haluatte järjestää Vesisankarit -tapahtuman koulullanne. Tehdään yhdessä teille ikimuistoinen Vesisankarit-päivä!